Tandartspraktijk Bruining Logo

Behandelingen

Iedereen is welkom in onze praktijk; van jong tot oud. Samen met u streven wij naar een gezonde en goed functionerende mond. We werken daarbij volgens de richtlijnen en laten ons regelmatig bijscholen. Wij proberen u daarnaast altijd te benaderen zoals wij zelf als patiënt willen worden benaderd, zowel in het directe contact als achter de schermen. Wij vragen ouders om hun kinderen al van kleins af aan mee te nemen. Zo kunnen ze op een ontspannen manier leren dat een tandartsbezoek niet vervelend hoeft te zijn!

Wil je meer weten over alle behandelingsmogelijkheden? Bekijk hieronder de verschillende folders voor meer informatie.

Aften

Sommige mensen worden regelmatig geplaagd door pijnlijke zweertjes in de mond. Deze zweertjes, aften, komen zowel voor bij jongeren als bij volwassenen. De oorzaak is niet helemaal duidelijk, maar ze richten geen blijvende gezondheidsschade aan. De folder beschrijft wat aften zijn, hoe lang het duurt voordat ze verdwijnen en wat patiënten er bijvoorbeeld zelf aan kunnen doen.

Beugel

Een beugel wordt geadviseerd als de tanden naar voren staan of als de tanden en kiezen niet goed op elkaar passen. Een beugel zet ze rechter, zodat de patiënt bijvoorbeeld beter kan kauwen en makkelijker kan tandenpoetsen. Deze folder geeft antwoord op patiëntenvragen, zoals: Waarom krijg je een beugel? Welke beugel krijg je en wanneer moet je die dragen? Hoe lang moet je een beugel dragen? Kun je gewoon je tandenpoetsen en alles eten als je een beugel draagt?

Bleken

Een wit en stralend gebit. Wie wil dat niet? Mooie witte tanden zijn populair en het aanbod om ze te krijgen is enorm. De folder gaat in op de oorspronkelijke kleur van de tanden en de oorzaken van verkleuringen. Zowel het bleken van binnenuit bij ‘dode’ tanden’ en bleken van buitenaf bij ‘levende’ tanden wordt toegelicht. Ook krijgt de lezer antwoord op onder andere vragen, zoals Hoe lang duurt een bleekbehandeling? Kunnen alle tanden en kiezen worden gebleekt? Is thuisbleken onder begeleiding van de tandarts of mondhygiënist schadelijk voor mijn tanden? Kan ik tijdens de bleekbehandeling alles eten en drinken? En welke resultaten zal het bleken opleveren?

Diabetes en mondgezondheid

Wie suikerziekte heeft moet extra letten op zijn gebit en tandvlees. Mensen met diabetes hebben vaker problemen met hun tanden en tandvlees. Dat kan komen door te veel suiker in uw bloed. En de hoeveelheid bloedsuiker blijft juist minder stabiel bij  problemen in de mond. Zo kunnen patiënten in een kringetje ronddraaien. In deze folder lezen patiënten wat diabetes met de mond en tanden doet en wat ze zelf kunnen doen om problemen te voorkomen. Ook worden tips gegeven en antwoorden op veelgestelde vragen over diabetes en mondgezondheid.

Droge mond

Langdurige of blijvende monddroogheid kan slecht zijn voor het gebit en mondslijmvlies. In de folder komen de meest voorkomende klachten bij een droge mond aan de orde. Ook de oorzaken ervan worden besproken. Tevens worden de gevolgen van een droge mond voor de tanden en kiezen belicht en hoe die te bestrijden zijn.

Eerste tandje? Poetsen!

Een eerste mijlpaal: je kindje is alweer 6 maanden! Grote kans dat er binnenkort een tandje doorbreekt. Misschien is er al een dikke bobbel in het midden van de onderkaak te zien. Daar verschijnt het eerste tandje. Dan begint ook de verzorging van het kindergebit. Begin direct met tandenpoetsen zodra je het eerste puntje van het tandje ziet. In deze folder lezen ouders hoe ze het gebit van hun jonge kindje het beste kunnen verzorgen.

Elektrisch poetsen

Tandenpoetsen is de basis voor een goede mondhygiëne. Met een elektrische tandenborstel kan tandplak op een makkelijke manier worden verwijderd. De duidelijk geïllustreerde folder geeft een heldere poetsinstructie voor patiënten die met een roterende elektrische tandenborstel (gaan) poetsen. Verder geeft de folder inzicht in de soorten elektrische tandenborstels en helpt de patiënt onder andere een juiste keuze voor een borstel te maken.

Eten, drinken en mondgezondheid

De informatie in deze folder is in de eerste plaats van belang voor patiënten die door eet- en drinkgewoonten problemen hebben gekregen met hun gebit. Bepaalde eet- en drinkgewoonten kunnen negatieve effecten hebben op de gezondheid van het gebit. Verandering hiervan kan de mondgezondheid aanzienlijk verbeteren. De meest gestelde vragen over de invloed van eten en drinken komen in deze folder aan bod.

Facings

Deze rijk geïllustreerde folder geeft inzicht in de behandeling en verzorging van facings en geeft antwoord op vragen, zoals: Wat is een facing? Hoe lang gaat een facing mee? Van welke materialen worden ze gemaakt? Hoe verloopt de behandeling?

Fluoride

Fluoride is een natuurlijke stof die de tanden en kiezen minder kwetsbaar maakt voor zuuraanvallen van bacteriën. Het gebruik van fluoride helpt gaatjes voorkomen. Deze folder behandelt het fluoride-basisadvies en geeft antwoord op de vragen: Wat is fluoride? Wanneer moet je beginnen met fluoridetandpasta?  Heeft fluoride bijwerkingen? Wat is het fluoride basisadvies? Op welke manier is extra fluoride te gebruiken?

Gevoelige tandhalzen

Pijn bij het eten of drinken van warme, koude, zure of zoete producten? Waarschijnlijk zijn blootliggende tandhalzen het probleem. In de folder vindt de lezer antwoorden op vragen, zoals Waardoor trekt het tandvlees terug? Waardoor ontstaat de pijn? Hoe kun je gevoelige tandhalzen voorkomen? Wat kunt u zelf en wat kan de tandarts doen tegen gevoelige tandhalzen? De patiënt wordt in de folder geïnformeerd over het belang van het op een juiste manier poetsen en het hebben van een goed voedingspatroon om de gevoeligheid aan te pakken.

Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf (de nieuwe naam voor NOCTP/Nexø) is een succesvolle individuele cariëspreventiemethode voor kinderen van 0-18 jaar en hun ouders. De Gewoon Gaaf-methode kan tot 70% minder minder gaatjes leiden. Ouders/verzorgers zijn direct vanaf doorbraak van de eerste tand verantwoordelijk voor het kindergebit. De folder legt uit wat de preventiemethode inhoudt en informeert ouders/verzorgers over het samenspel tussen ouder, kind en mondzorgverlener. Verder geeft het vouwblad antwoord op vragen zoals wanneer ga je naar de tandarts, wanneer begin je met tandenpoetsen, kan een beginnend gaatje nog stoppen, mag ik mijn kind een fluoridebehandeling of sealent onthouden en gaatjes overkomen je toch?

 

Implantaten

Een implantaat kunt u het beste zien als een soort kunstwortel. Het vervangt een afwezige tandwortel; dat is het deel van een tand of kies dat in de kaak zit. In de folder wordt antwoord gegeven op vragen zoals: Wat is een implantaat? Hoe worden implantaten toegepast? Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk? Hoe verloopt de behandeling met implantaten?

Kaaskiezen

Kaaskiezen zijn kiezen waarvan de beschermende glazuurlaag niet of niet goed is ontwikkeld. Ze hebben gedeeltelijk of helemaal een kaaskleur (wit-crème tot geel-bruin) en kunnen er ook wat bobbelig uitzien. Ze zijn gevoeliger dan andere kiezen, omdat de buitenste laag zwakker is. Kaaskiezen komen zowel voor in het melkgebit als in het blijvend gebit. De patiëntenfolder Kaaskiezen geeft antwoord op vragen zoals Wat zijn kaaskiezen? Waardoor ontstaan kaaskiezen? Doen kaaskiezen pijn? Kun je kaaskiezen beschermen? en Wat doet de tandarts aan kaaskiezen?

Kronen en bruggen

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen zoveel mogelijk de oorspronkelijke vorm en functie van tanden en kiezen. Deze duidelijk geïllustreerde folder geeft antwoord op vragen, zoals: Wat is een kroon? Wat is een brug? Waarom wordt een kroon of een brug gemaakt? Wat zijn de kosten?

Kunstgebit – een nieuw kunstgebit

Deze folder is bedoeld voor mensen met een nieuw kunstgebit. In de folder wordt onder andere ingegaan op het wennen aan het nieuwe kunstgebit op het gebied van pijn, eten, praten en het uiterlijk. Ook het reinigen van het kunstgebit en de mond, de eventuele problemen die zich later kunnen voordoen en de controle door de tandarts komen aan de orde.

Kunstgebit – van eigen gebit naar kunstgebit

Deze folder is bestemd voor mensen die voor het eerst een kunstgebit krijgen. Ingegaan wordt op het maken van een afdruk, het trekken van tanden en kiezen en het plaatsen van de prothese. Ook komt het wennen op het gebied van uiterlijk, pijn, eten en praten aan de orde. Verder komen het reinigen van het kunstgebit en de mond, de eventuele problemen die zich later kunnen voordoen en de controle door de tandarts aan bod.

Melkgebit

Het melkgebit beïnvloedt de ontwikkeling van het gezicht en de kaken. Bovendien speelt het een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het blijvend gebit. Ouders en verzorgers krijgen informatie over de ontwikkeling van het melkgebit en het wisselen van melkgebit naar het blijvend gebit. Ook vinden ze tips voor een goede verzorging van het kindergebit. Bovendien wordt ingegaan op de consequenties van duim- en speenzuigen en het gebruik van zuigflesjes.

Mondpiercings en mondgezondheid

De folder Mondpiercings is ontwikkeld voor wie een mondpiercing overweegt of al heeft gezet. De keuze van materiaal, de plaats in de mond, de kwaliteit van het aanbrengen en het onderhoud is van groot belang. Niet alleen voor je mondgezondheid, maar voor je totale gezondheid. De folder legt uit hoe het piercen in zijn werk gaat en informeert over de genezing, nazorg, mondverzorging en tandartsbezoek. Ook problemen veroorzaakt door mondpiercings, zoals tandbreuk en terugtrekkend tandvlees komen aan de orde.

Mondspoelmiddelen

Wie het advies krijgt om een mondspoelmiddel te gaan gebruiken, moet de juiste keuze kunnen maken. Bij de apotheek, de drogist en de supermarkt zijn veel soorten te koop. De verschillende mondspoelmiddelen hebben een verschillende werking. In deze folder wordt de toepassing van de verschillende middelen uitgelegd. De tandarts of mondhygiënist kan in de folder aankruisen welk spoelmiddel het beste kan worden gebruikt.

Ontstoken tandvlees

Met een goede mondhygiëne blijven de tanden en kiezen en het tandvlees gezond. Daarmee wordt ontstoken tandvlees (gingivitis en parodontitis) voorkomen en de genezing ervan bevorderd. In deze folder worden belangrijke vragen over ontstoken tandvlees behandeld, zoals: Hoe zorg ik voor een goede mondhygiëne? Hoe merk ik dat mijn tandvlees ontstoken is? Wat is de oorzaak van een tandvleesonsteking? Wat is ernstige tandvleesontsteking (parodontitis). Hoe weet je of de ontsteking ernstig is? Wat zijn de risico’s als ik niets aan mijn ontstoken tandvlees doe?

Overkappingsprothese

Deze folder is bedoeld voor mensen die een overkappingsprothese krijgen. Enkele wortels van tanden of kiezen kunnen behouden blijven. Deze werken als een soort pijlers onder het kunstgebit en geven het houvast en steun. De voorbehandeling en het maken van de prothese worden stapsgewijs beschreven. Verder wordt ingegaan op het wennen aan de prothese op het gebied van pijn, eten, praten en het uiterlijk. Ook het reinigen van de prothese en de mond, de eventuele problemen die zich later kunnen voordoen en de controle door de tandarts komen aan de orde.

Plaat- of frameprothese

Een plaat- of frameprothese, ook wel partiële prothese genoemd, is een vervanging van een of meer tanden of kiezen. Het is een goede oplossing als verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat worden vervangen. In de folder komt aan de orde wat de eigenschappen van de protheses zijn en hoe deze op maat worden gemaakt. Ook worden adviezen over het dagelijkse gebruik en de reiniging gegeven.

Poetsposter Tandenpoetsen doe je zo!

De heldere illustraties van deze poetsposter helpen bij het tweemaal daags tandenpoetsen. De poster (A-4) is gelamineerd zodat deze naast de wasbak kan worden opgehangen. De poetsposter kan in de badkamer worden gebruikt. Deze instructieposter kan ook functioneel zijn voor allochtone doelgroepen en laag opgeleiden en is een aanvulling voor personen met een ‘hoog’ verstandelijk niveau, maar met een laag sociaal niveau/slechte persoonlijke verzorging.

Roken en mondgezondhied

Wist u dat stoppen met roken kan bijdragen aan een gezonde mond? Natuurlijk is het u bekend dat u van roken longkanker en hart- en vaatziekten kunt krijgen. Minder bekend is de invloed van roken op de mondgezondheid. Rokers hebben onder andere meer kans op het ontstaan van tandvleesontstekingen dan niet-rokers. Al twee tot zes weken na het stoppen met roken is het positieve effect daarvan zichtbaar in uw mond.

Sealen

Sealen beschermt de kiezen tegen gaatjes. Het beschermt ze op die plaatsen waar ze het meest gevoelig zijn voor gaatjes, namelijk in de groeven en putjes. Deze zijn kwetsbaar, vooral als ze diep en smal zijn. Deze duidelijk geïllustreerde folder geeft antwoord op vragen zoals: Sealen. Wat is dat? Sealen. Waarom? Hoe verloopt de behandeling? Hoe ervaren kinderen het sealen?

Slechte adem

Een frisse adem. Dat wil iedereen. De meeste mensen met een slechte adem, ook wel halitose genoemd, merken het zelf niet. In de folder is te lezen dat halitose geen zeldzaam verschijnsel is en niet vanzelf voorbij gaat. Hoe het probleem kan worden verholpen wordt bovendien helder toegelicht.

Slijtage van het gebit

Tandglazuur is hard en slijt langzaam. Sommige gewoonten bevorderen dat de tanden en kiezen sneller slijten dan normaal. Wat zijn de oorzaken en welke maatregelen kunnen patiënten nemen? De folder is voor patiënten bij wie het gebit al verschijnselen van slijtage vertoont.

Tandenpoetsen

Met een goede mondhygiëne blijven tanden, kiezen en tandvlees gezond. Tandenpoetsen vormt hiervoor de basis. De folder geeft een heldere instructie van de veel geadviseerde poetsmethode. Ook beschikbaar: folders over tandenstokers, flossdraad en ragers.

Tandenpoetsen met kinderen

Meestal willen kinderen al op zeer jonge leeftijd zelf hun tanden poetsen. Dat is prima. Ze doen dit alleen nog niet overal even goed. Goed tandenpoetsen gaat niet vanzelf, dat moet een kind leren. Deze folder geeft een heldere instructie van de veel geadviseerde poetsmethode bij kinderen.

Tandenstokers, ragers, flossdraad

Met een goede mondhygiëne blijven tanden, kiezen en tandvlees gezond. De folder geeft een heldere instructie over het gebruik van tandenstokers, ragers en flossdraad voor het reinigen tussen tanden en kiezen.

De folders over de afzonderlijke onderwerpen: tandenstokers (1), ragers (2) en flossdraad (3) zijn ook nog beschikbaar, zolang de voorraad strekt.

Tanderosie, hoe voorkom je dat?

Gaatjes (tandcariës) worden veroorzaakt door bacteriën in de mond. Deze mondbacteriën vormen zuur uit suikers en andere koolhydraten (zoals in bijvoorbeeld pasta, aardappelen en brood).
Dit zuur veroorzaakt tandcariës. Tanderosie is het oplossen van het oppervlak door zuren uit eten en drinken of zuur uit de maag. Het oppervlak kan hierdoor zacht worden, waardoor gebitsslijtage
wordt bevorderd.

De laatste jaren zijn de voedingsgewoonten ingrijpend veranderd. Zo worden vaker en meer fris- en sportdranken gedronken. Dit kan bijdragen aan slijtage door tanderosie. In deze folder leest u
hoe u tanderosie kunt verminderen of voorkómen.

Verstandelijke beperking en mondzorg

Deze brochure (24 pag) is speciaal geschreven voor de ouders/verzorgers van mensen met een verstandelijke beperking. Met de tips, suggesties en instructies kunnen verzorgers de mondzorg van hun kinderen of cliënten en daarmee de preventie van mond- en tandziekten verbeteren. De brochure geeft informatie over de gebitsverzorging, de meest voorkomende mondproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en de oplossingen daarvoor. Ook informeert de brochure over de reiniging van protheses en implantaten en vinden lezers adressen voor meer informatie.

Wisselen

De meeste kinderen wisselen hun tanden vanaf hun zesde jaar. De wisselperiode is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het blijvend gebit. De folder gaat in op de verschillen tussen melkgebit en blijvend gebit, afwijkingen in de ontwikkeling, de verzorging en de mogelijke behandelingen bij het wisselen.

Wortelkanaalbehandeling

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De wortels zitten onder het tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. Hierin zitten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Als dit levend weefsel (pulpa) ontstoken is of ontstoken is geweest, voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit. De folder geeft antwoord op vragen zoals: Waardoor ontstaat ontstoken tandweefsel? Wat gebeurt er tijdens een wortelkanaalbehandeling? Is de behandeling pijnlijk? Hoe lang duurt een wortelkanaalbehandeling?

Zwangerschap en mondgezondheid

Tijdens de zwangerschap bestaat meer kans op het krijgen van gaatjes en tandvleesproblemen. Over het algemeen is dat met extra aandacht voor de verzorging van het gebit te voorkomen. De folder vertelt hoe aanstaande moeders hun gebit het beste kunnen verzorgen tijdens hun zwangerschap. Ook wordt ingegaan op de zorg voor een goede mondgezondheid van het kind na de geboorte.